PRICE CALCULATOR

 
QID ORDER: 229903

INFO · Printing Prices for Students


   EN | This prices are valid for educational printings all year round (2020-2021),
for all students of all ages (with a valid Student Card) and for Teachers
(with a valid Teacher Card), and also valid for all Schools & Universities.


   NL | Deze prijzen zijn geldig voor afdrukken voor het onderwijs heel jaar door,
voor alle studenten van alle leeftijden (met een geldige studentenkaart)
en voor docenten (met een geldige lerarenkaart), en ook geldig voor
alle scholen en universiteiten.


   FR | Ces prix sont valables pour les impressions toute l'année (2020-2021),
pour tous les étudiants de tous âges (avec une carte d'étudiant valide)
et pour les enseignants (avec une carte de professeur valide),
et également valable pour toutes les écoles et universités.